Best Car Rent

Условия

 • Наемателят трябва да има навършени 25 години и не по-малко от 5 години шофьорски стаж.
 • Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да притежават редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон (СУМПС). В случай, че клиентът предостави Шофьорска книжка, която НЕ е издадена от държава членка на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) или конфедерация Швейцария, той трябва да предостави международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригинално СУМПС (винаги трябва да се предостави и оригинал на шофьорска книжка) и да попълни декларация на място в наш офис при отдаване.
 • Трябва да бъде направена частична или пълна предплата при резервиране, да се плати остатъка за наема на място, ако има такъв и да бъде оставен гаранционен депозит на място при наемането на автомобила.
 • Лични документи и шофьорски книжки трябва да са валидни през целия период на наема.

Какво е включено в цената на наема

 • Наем на автомобил
 • Застраховка „Гражданска отговорност“
 • Застраховка „Автокаско“
 • Пътна такса – винетка за територията на Република България
 • Ограничен пробег според тарифата
 • Летищна такса
 • Зимни гуми (от 1 ноември до 31 март) • Заместващ автомобил при технически проблем с наетия автомобил, който се дължи на нормална амортизация или фабричен дефект
 • ДДС 20% не е включено и се начислява

Период на наемане

Минимален наемен период 1 месец. При запитване за период по-кратък от 1 месец, наемът ще се калкулира като за 1 месец. При закъснение за връщане на автомобила след изтичане на договора за наем клиентът се таксува както следва: от 1 до 4 часа – половин наемен ден; от 4 до 24 часа – един наемен дни, над 24 часа – всеки следващ ден в двоен размер.

Гориво

Автомобилът се предоставя с наличното гориво в резервоара и по условия на договора трябва да бъде върнат със същото количество. При връщане на автомобила с по малко количество гориво, клиентът заплаща 2,00 €/л.

Гаранционен депозит

При наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да остави депозит с дебитна или кредитна карта (Visa или Mastercard), издадена на негово име или в брой. Банковата карта трябва да е с валидност минимум 30 дни след края на наема.

Процедура по авторизация и анулиране на авторизация по кредитна/дебитна карта

В деня на получаване на автомобила, сумата за депозита се блокира /авторизира/ по Вашата кредитна карта, а след това се разблокира /анулиране на авторизацията/ в срок до 30 дни след връщането и проверката на автомобила.

Начин на плащане

При направата на резервация можете да извършите плащането с:

 • кредитна/дебитна карта или в брой в един от нашите офиси
 • банков превод

Покритие и застраховки

 • Гражданска отговорност – включена в цена и е задължителна на територия на Република България
 • Застраховка „Автокаско“ – ограничаване на отговорността при щета или кражба до размера на полицата. Важи само при представянето на протокол от КАТ и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил. Не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи средства, както и при неспазването на закона за движение по пътищата. Включено в цената на наема.

Какво не покриват застраховките

 • Липсващи детайли или аксесоари (оборудване)
 • Повреди по интериора на автомобила
 • Липси или повреди по лични вещи на наемателя
 • Повреди, които са настъпили поради нарушаване на ЗДВП
 • Всички видове повреди, които са настъпили при управляване на кола от лице, невписано в договора за наем
 • Всички повреди, настъпили след края на наемния период, посочен в договора

Права на наемателя

 • Ако при отдаване на автомобила e имало забавяне по вина на Наемодателя, Наемателя има право да иска увеличаване на периода на наемане с аналогичен период
 • Ако Наемателя не е успял да наеме на време резервирания от него автомобил по вина на Наемодателя, първият е в правото си да иска да му бъде възстановена част от предплатата, съобразена с периода на забавяне. Ако Наемателят се откаже от услугите в следствие на забавяне от страна на Наемодателя следва да му бъде възстановена предплатата
 • Ако Наемодателят не може да предостави автомобил по потвърдена резервация, Наемателят има право да иска безплатен ъпгрейд или връщане на направената от него предплата
 • Никакви други компенсации не се предполагат

Отговорности на наемателя

 • Да спазва ЗДВП
 • Да осигури сигурност и безопасност на наетия автомобил
 • Да съхранява автомобила надеждно заключен
 • Да върне автомобила в срока, посочен в договора за наем
 • Да заплати всички евентуални глоби и фишове към КАТ и Полиция
 • Да заплати всички разходи в случай на ПТП или кражба , които не се покриват от застраховките
 • Да покрие стойността на изгубени детайли, аксесоари, ключове, документи, регистрационни табели и друго според ценоразписа
 • Да заплати такса за пушене в автомобила и да покрие разходите за химическо почистване на салона в случай на сериозно замърсяване
 • Да покрие разходите за наем за целия период на престой на автомобила, ако той бъде спрян от движения от КАТ заради нарушаване на ЗДВП от Наемателя

Какво е забранено с наетия автомобил

 • Пушене в автомобила
 • Преотдаване автомобил под наем на трети лица
 • Управляване под въздействие на алкохол или упойващи вещества
 • Самостоятелен ремонт
 • Вземане на участие в състезания
 • Теглене на друго МПС или ремарке
 • Ползване за обучаване на неопитни шофьори
 • Неспазване на заводски спецификации по товароподемност и/или брой пътници
 • Предаване на автомобила на трети лица, непосочени в договора за наем
 • Управление на автомобила извън пътната настилка
 • Превоз на животни, извън специално предназначени за това клетки
 • Използване за търговски цели, осъществяване на платен превоз на хора, стоки и други
 • Използването на автомобила за превоз на незаконно пребиваващи граждани

Отговорности на Наемодателя

 • Наемодателят гарантира класа автомобил. В случай, че Наемодателят не може да предостави автомобил от резервирания клас, той е задължен да предостави автомобил от по-висок клас за неговата сметка или да анулира резервация с пълно връщане на направената от Наемателя предплата
 • Наемодателят гарантира, че предоставеното МПС е технически изправно, има всички необходими документи, малък талон, технически преглед, застраховка „Гражданска Отговорност“, „Автокаско“ и платена Винетна такса
 • Наемодателят е длъжен да предостави резервирания автомобил за наем на клиента в предварително уговорените дата и час, допускайки нормално забавяне до 30 минути
 • В случай на предплатена потвърдена резервация, Наемодателят е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 4 часа след предварително уточнения час на наемане. След това време, резервацията може да бъде анулирана
 • Наемодателят, и респективно служители/представители на Наемодателя, не носят отговорност за загуби (директна/индиректна/последваща) на печалба/приход или за разходи, понесени от Наемателя, както и за вреди, понесени от наемателя или от други лица, настъпили в резултат на или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение при предоставяне на автомобил. Наемодателят не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от МПС.

Права на Наемодателя

 • Наемодателят има право да откаже да предостави услугите си на Наемателя от съображения за сигурност без да обяснява причините. В такива ситуации Наемодателят задължително трябва да възстанови предплатата на клиента.
 • Наемодателят има право да прекрати договора предсрочно и да си върне автомобила, ако:
  – Наемателят нарушава условията на договора
  – Наемателят е извършил измама, за да получи автомобила
  – Автомобилът е изоставен
  – Автомобилът не е върнат в уговорения срок и място, посочени в договора
  – МПС е повредено
  – Наемодателят или служител на Полицията или друг компетентен орган има основания да смята, че шофирането на Наемателят (или шофирането на оторизирания водач) може да представлява реална опасност за него самия и/или за всяко друго лице

Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos

 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 15 000 лв .

 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.